CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chính sách bảo mật thông tin cá nhận được dựa theo Điều 68 đến Điều 73, Mục 1 Bảo vệ thông tin cá nhân trong TMĐT (Chương V) quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP. Tất cả các thông tin cá nhân đều được lưu trữ trong hệ thống website của Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ LOVAD và được sao lưu thường xuyên dữ liệu sử dụng trên website cũng như thông tin cá nhân của khách hàng.

Thông tin chi tiết của khách hàng như họ tên, địa chỉ, số điện thoại và email sẽ được lưu trữ để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi gửi thông tin liên hệ qua website khi có nhu cầu liên hệ. Các dịch vụ giới thiệu, thông báo,… sẽ không được gửi đến chủ thể thông tin nếu từ chối nhận thông tin. Người có như cầu liên hệ sẽ để lại thông tin yêu cầu liên hệ, bộ phận kinh doanh sẽ liên hệ trao đổi về dịch vụ hàng hóa khi khách hàng có nhu cầu. Nếu sau thời gian một tháng không có giao dịch nào từ khi gửi thông tin yêu cầu các dịch vụ, thông tin này sẽ bị hệ thống hủy bỏ. Khách hàng không có quyền truy cập để sử dụng các thông tin bảo mật này.

Cung cấp thông tin cụ thể như email, số hotline khi có khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo.

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng liên hệ qua trang website này.  Thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ hay bán cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự cho phép của chính chủ sở hữu.

CHÍNH SÁCH THU THẬP THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

LOVAD thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

   • Thông báo đến Khách hàng các Thông tin giải pháp mới hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
   • Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Khách hàng liên quan đến Dịch vụ của LOVAD;
   • Hỗ trợ khi Khách hàng mua phần mềm và/hoặc sử dụng Dịch vụ của LOVAD.

LOVAD thu thập Thông tin để phục vụ cho các mục đích kiểm soát, nâng cao chất lượng Dịch vụ như:

   • Kiểm soát người truy cập, sử dụng Dịch vụ của LOVAD;
   • Phân tích và tối ưu hóa các Dịch vụ của LOVAD;
   • Nâng cao chất lượng Dịch vụ của LOVAD.

2. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin của Khách hàng mà LOVAD sẽ thu thập bao gồm:

   • Họ tên;
   • Số điện thoại;
   • Email.

3. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

LOVAD có thể đề nghị Khách hàng cung cấp Thông tin trong các trường hợp sau:

   • Một số Dịch vụ của LOVAD cho phép/đề nghị Khách hàng gửi thông cá nhân trên trang web của LOVAD tại địa chỉ: lovad.vn/lien-he/;
   • Khi khách hàng liên hệ bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật,…

4. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

LOVAD sử dụng các Thông tin của Khách hàng thu thập được để:

   • Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện Dịch vụ của LOVAD;
   • Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Khách hàng hoặc giao dịch giữa LOVAD và Khách hàng;
   • Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;
   • Gửi các Thông tin giải pháp cho Khách hàng khi có sự đồng ý trước của Khách hàng.
   • Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của LOVAD;

5. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

LOVAD chỉ lưu giữ Thông tin về Khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà Thông tin được thu thập hoặc không quá 90 ngày so với Báo giá hay Hợp đồng cuối cùng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

   • Thông tin khách hàng chỉ sử dụng trong nội bộ công ty LOVAD;
   • Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

7. LIÊN HỆ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Để bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin quý khách hàng nhập vào và được quản lý bằng quyền quản trị website. Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ LOVAD chúng tôi rất quan tâm đến quyền lợi của quý ‎khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân nên trong trường hợp bạn có góp ‎ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của công ty chúng tôi, vui lòng liên hệ qua:

   • SĐT: 028.7303.6111
   • Email: info@lovad.vn
   • Địa chỉ: C.03 Tầng 01, chung cư Opal Garden, Đường số 20, Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.