• Giải pháp

  Giáp Pháp Kiểm Soát Vào Ra

   Giải pháp sử dụng công nghệ phần mềm nhận dạng kết hợp biển số xe và kiểm soát người vào ra bằng (Vân tay, thẻ từ, và nhận diện khuôn mặt,...)
   Hệ thống Camera vừa quan sát, vừa hỗ trợ chụp hình biển số xe, chụp hình người.
   Barrier thanh chắn tự động.
   Quy trình và công nghệ hiện đại. Tự động hóa hệ thống.
   Tính chuyên nghiệp cao.
   Khả năng mở rộng quy mô trạm nhờ các Module.

  Mục Tiêu Của Giải Pháp

   

  • Giải quyết tối đa nạn ùn tắc, kẹt xe.
  • Quản lý tối ưu các thông tin dữ liệu về phương tiện và con người trong lưu thông.
  •  Tăng doanh thu, lợi nhuận, mà chi phí đầu tư vừa phải và phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam
  •  Hệ thống đảm bảo tính ổn định, dễ vận hành và bảo mật cao.
  •  Dữ liệu báo cáo, thống kê rõ ràng. Xem lại dễ dàng.


  Kiểm Soát Ở Làn Vào (Áp dụng cho phương tiện và người đi bộ)
  Bước 1: Lái xe, Người đi bộ đi vào theo làn quy định, có các biển quang báo chỉ dẫn, dừng lại tại trạm kiểm soát.
  Bước 2: Làm thủ tục đi vào tại trạm kiểm soát:
  - Đối với Lái xe: Tại trạm kiểm soát
  Nhấn nút tại máy phát hành thẻ Camera chụp các hình ảnh theo yêu cầu, nhận dạng, hệ thống cập nhật dữ liệu và phát hành thẻ… Lái xe nhận thẻ từ Máy phát hành thẻ - Barrie tự động mở Lái xe điều khiển xe vào Cảng Barrier tự đóng lại .
  - Đối với Người đi bộ: Tại trạm kiểm soát
  Đăng ký thông tin với Bảo vệ, Bảo vệ quẹt thẻ vào đầu đọc thẻ Phần mềm xử lý: tự động scan giấy chứng minh thư , Camera chụp các hình ảnh theo yêu cầu, nhận dạng, hệ thống cập nhật dữ liệu…Bảo vệ đưa thẻ cho Người đi bộ Người đi bộ dùng thẻ quẹt lên đầu đọc thẻ ở cổng Barrie dành cho người đi bộ Barrier mở ra Người đi bộ đi vào Cảng  Barrier đóng lại .
  Kiểm Soát Ở Làn Ra (Áp dụng cho phương tiện và người đi bộ)
  Bước 1: Xe, Người đi bộ đi ra theo làn quy định, có các biển quang báo chỉ dẫn, dừng lại tại trạm kiểm soát.
  Bước 2: Thủ tục đi ra Cảng:
  - Đối với Lái xe : Tại trạm kiểm soát
   Lái xe trả thẻ tại Máy nhận thẻ/ bảo vệ thu thẻ, quẹt thẻ  Hệ thống xử lý  Hiển thị dữ liệu vào/ ra để Bảo vệ kiểm tra thông tin
  (1) Hợp lệ :  Thu phí - Barrie mở
   Lái xe điều khiển xe lưu thông đi ra  Barrier tự đóng lại 

  (2) Không hợp lệ : Thông báo bảo vệ kiểm tra, xử lý 
  (1) Đối với Người đi bộ: Tại trạm kiểm soát
   Người đi bộ trả thẻ cho Bảo vệ Bảo vệ quét thẻ vào Máy đọc thẻ Hệ thống xử lý → Hiển thị dữ liệu vào/ ra để Bảo vệ kiểm tra  (1) Hợp lệ Thu phí → Người đi bộ đi ra Cảng.  (2) Không hợp lệ Phát thông báo để bảo vệ kiểm tra → (1)