HỆ THỐNG BÁN VÉ QUA PHÀ CÁT LÁI TÍCH HỢP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

♦ Dự án: Hệ thống bán vé điện tử qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh.

♦ Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Thanh Niên Xung Phong.

♦ Địa điểm: phà Cát Lái và phà Bình Khánh, thành phố Hồ Chí Minh.

♦ Quy mô hệ thống:

      • Bán vé qua phà bằng thẻ từ với công suất trên 30.000 lượt mỗi ngày;
      • Tích hợp bán vé bằng máy POS di động dùng cho các ngày lễ, Tết để đảm bảo công suất gấp 3-4 lần ngày thường;
      • Tích hợp xuất hóa đơn điện tử tự động cho hệ thống;
      • Tích hợp hệ thống đếm lượt xe ô tô với tỷ lệ chính xác > 99% để kiểm soát chéo, chống thất thoát doanh thu.