bien ban xu phat giao thong

HỆ THỐNG GHI NHẬN VI PHẠM GIAO THÔNG

♦ Gói thầu: Hệ thống ghi nhận vi phạm giao thông bằng camera.

♦ Dự án: Lắp đặt camera phục vụ quản lý trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.

♦ Chủ đầu tư: Ban An Toàn Giao Thông Tỉnh Bình Định.

♦ Địa điểm: Các ngã 4 giao lộ QL1A.

♦ Quy mô hệ thống:

  • Hệ thống ghi nhận vi phạm giao thông tự động bằng camera tại các giao lộ;
  • Quản lý tập trung tại văn phòng;
  • Ghi và xuất biên bản phạt nguội theo biển số xe;
  • Các hành vi xử lý được: vượt đèn đỏ, đi sai làn, chạy ngược chiều, dùng đỗ trái phép.

bien ban xu phat giao thong

Biên bản xử phạt vi phạm giao thông

 

ghi nhan vuot den do

Camera ghi nhận vượt đèn đỏ

 

ghi nhan chay nguoc chieu

Camera ghi nhận chạy ngược chiều

 

ghi nhan dung do trai phep

Camera ghi nhận dừng đỗ trái phép