HỆ THỐNG KIỂM SOÁT XE VÀ NGƯỜI VÀO RA NHÀ MÁY ECCO VIỆT NAM

♦ Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống kiểm soát cổng.

♦ Dự án: Nhà máy ECCO Việt Nam.

♦ Chủ đầu tư: Công Ty TNHH ECCO Việt Nam.

♦ Địa điểm: Khu Công Nghiệp Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

♦ Quy mô hệ thống:

   • 7 làn xe máy – 1 làn ô tô – 2 làn đi bộ
   • Kiểm soát bằng barrier tự động.
   • Kiểm soát bằng thẻ công nhân.
   • Nhận diện biển số xe tự động.
   • Tích hợp chọn và đặt trước món ăn tại căn tin.

»» VIDEO THAM KHẢO HỆ THỐNG HOẠT ĐỘNG TẠI ĐÂY ««

 

Hình ảnh tổng quan cổng

 

Làn kiểm soát xe máy

 

Làn kiểm soát ô tô

 

Làn kiểm soát đi bộ

 

Tủ đấu nối và khu vực giám sát

 

Hệ thống bắt đầu vận hành

 

Tích hợp quản lý căn tin

 

Nơi nhận món ăn đã chọn trước