HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRẠM CÂN CÔNG TY THÉP

♦ Dự án: Quản lý trạm cân nhà máy thép.

♦ Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sản xuất – Thương mại Thép Nguyễn Minh.

♦ Địa điểm: TT. Tân Túc, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

♦ Quy mô hệ thống:

   • Tự động nhận diện biển số xe.
   • Tự động chụp hình ảnh biển số, và xe trong mỗi lần cân.
   • Thiết lập được nhiều camera chụp hình trong mỗi lần xe lên bàn cân.
   • Quản lý khách hàng.
   • Quản lý hàng hóa xuất nhập.
   • Xuất báo cáo thống kê theo từng khách hàng.
   • Xuất báo cáo thống kê theo thời gian ngàỵ/tháng/năm.
   • Xuất báo cáo thống kê theo hàng hóa, theo loại xe.
   • Tùy chỉnh báo cáo theo yêu cầu người dùng.
   • Xuất và in phiếu nhập xuất.
   • Xem thống kê từ xa qua website, trên điện thoại.
   • Server quản lý tập trung hệ thống các Trạm Cân.