HỆ THỐNG KIỂM SOÁT XE CONTAINER VÀO RA CẢNG ĐỒNG NAI

♦ Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống kiểm soát xe vào ra cảng.

♦ Dự án: Cảng Long Bình Tân & Cảng Gò Dầu.

♦ Chủ đầu tư: Công ty CP Cảng Đồng Nai.

♦ Địa điểm: Long Bình Tân – Biên Hòa – Đồng Nai & Phước Thái – Long Thành – Đồng Nai.

♦ Quy mô hệ thống:

   • 8 làn xe tải hàng (4 làn mỗi cảng).
   • Kiểm soát bằng barrier.
   • Tính phí theo loại xe, loại hàng.
   • Nhận diện biển số xe tự động.

 

Hình ảnh hệ thống kiểm soát ở cảng Long Bình Tân

 

Hình ảnh hệ thống kiểm soát ở cảng Gò Dầu