HỆ THỐNG KIỂM SOÁT XE VÀ NGƯỜI VÀO RA ICD SÓNG THẦN

♦ Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống kiểm soát xe và người.

♦ Dự án: Cảng ICD Sóng Thần.

♦ Chủ đầu tư: Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần.

♦ Địa điểm: Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

♦ Quy mô hệ thống:

   • 6 làn xe máy
   • 4 làn ô tô
   • 2 làn đi bộ
   • Kiểm soát bằng barrier, tripod tự động.
   • Đăng ký thông tin vào cảng: Scan giấy tờ, chụp ảnh,…
   • Máy phát hành thẻ tự động.
   • Hiển thị thông tin trên bảng LED.
   • Nhận diện biển số xe tự động.
   • Phân loại phương tiện ra vào cảng.